Bild: paul-skorupskas-59950-unsplash
  • Vad är mindfulness? Mindfulness är att medvetet rikta sin uppmärksamhet på det innevarande ögonblicket, på våra tankar, känslor, kroppssensationer eller vår omgivning. Man kan också definiera mindfulness som att notera vad som händer just nu på ett öppet, balanserat och nyfiket sätt. Det innebär också att avsiktligt vårda positiva sinnesstämningar som t ex medkänsla och vänlighet.
  • 2. Vad kan man uppnå med att träna mindfulness? Vetenskapliga studier visar att mindfulness förbättrar vår uppmärksamhet, förmåga att reglera våra känslor och hantera livet som det ser ut, våra sociala förmågor, medkänsla, påfrestningar och stress mm. Många får också t ex förbättrad sömn och bättre livskvalitet.
  • 4. Är mindfulness religiöst? Nej, mindfulness är som metod helt sekulär och är grundad på årtionden av arbete och forskning av framstående läkare och forskare inom både medicin och psykologi. Det vi tränar på är medvetenhet, självreglering och sociala och emotionella färdigheter, det alla människor redan har inom sig helt naturligt.
  • 3. Kan mindfulness hjälpa till att förbättra studieresultat eller beteendeproblem hos barn och ungdomar? Både kvantitets- och kvalitetsforskning visar att mindfulness hjälper till att ge studenter de mentala och känslomässiga färdigheter de behöver för att förbättra sin studieförmåga, att fokusera längre stunder, sociala förmågor, sin impulskontroll och känslomässiga reglering. Detta i sin tur kan hjälpa dem till förbättrade studieresultat och ett lugnare uppförande.
  • 5. Handlar mindfulness om att tömma sinnet eller bli av med sina tankar? Nej, det är naturligt att ha tankar och inte bra att förtränga dem. Mindfulness ger oss förmågan att bli medvetna om våra tankar, att ta ett steg tillbaka och utvärdera om våra tankar är sanna och hjälpsamma, och att lära oss styra om vår uppmärksamhet när vi upptäcker att vi är upptagna i t ex grubbel och ältande som inte leder någonstans och i stället rikta uppmärksamheten dit vi vill ha den. Vi tränar vår ”uppmärksamhetsmuskel”!

%d bloggare gillar detta: